دیجی دلار دیجی دلار

اخبار
دیجی دلار

قیمت دلار 7 آذر 98

قیمت دلار 7 آذر 98

8 آذر 1398

قیمت دلار 7 آذر 98

قیمت فروش دلار صرافی ملی : 12400 تومان

قیمت خرید دلار صرافی ملی: 12200 تومان

قیمت فروش دلار سنا: 12465 تومان

قیمت خرید دلار سنا: 12424 تومان

-----------------------------------

قیمت خرید وب مانی: 12600 تومان

قیمت فروش به سایت وب مانی: 12350 تومان

قیمت خرید پرفکت مانی: 12550 تومان

قیمت فروش پرفکت مانی: 12300 تومان

توجه:

* دیجی دلار صرفا قیمت دلار که توسط مراکز رسمی و دارای مجوز جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود را مرجع بررسی قیمت دلار می داند و در صورت تذکر مراجع ذیصلاح از اعلام قیمت دلار صرافی ملی  و سامانه سنا نیز خودداری خواهد کرد.
* دیجی دلار  تحت هیچ شرایطی در حوزه فعالیت مرتبط با خدمات پرداخت ها از جمله خرید و فروش  ارز فیزیکی(اسکناس یا حواله و ...) ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد
* کلیه فعالیت های این مجموعه در حوزه پولهای الکترونیک و از محل درآمدهای قانونی مشتریان خود در خارج کشور بوده و هیچ گونه ارتباطی با ارز فیزیکی، اسکناس یا حواله ندارد و اساساً خدمات مربوط به صرافی را ارایه نمی نماید .
خرید و فروش وبمانی
دیجی دلار دیجی دلار